Voluntaris del Garraf amb Lorenzo Quinn
 Els Jocs Special Olympics són les olimpíades per a esportistes amb discapacitat psíquica que tenen lloc cada quatre anys. A Catalunya, els orígens de l’esport adaptat per a persones amb discapacitat psíquica es remunten a 1970. La primera entitat a néixer va ser l’ACELL, l’Associació – i desprès Agrupació- Catalana d’Esport i Lleure per a disminuïts psíquics.

 

11-6-2004 – JOCS SPECIAL OLYMPICS BADALONA 2004